Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS473
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận (trường hợp là cơ quan xem xét chấp thuận thủ tục) hoặc văn bản cho ý kiến (trường hợp có liên quan đến tuyến vận tải)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu chính đến Sở Giao thông Vận tải
+ Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ bưu chính
+ Đơn vị dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến (online) với Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra trước khi nhận hồ sơ
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:
+ Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.
Bước 3: - Phòng Quản lý Vận tải:
+ Kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 02 (hai) làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thông báo rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn bằng văn bản.
+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trình Lãnh đạo Sở ký văn bản chấp thuận hoặc văn bản cho ý kiến gửi Sở Giao thông Vận tải đầu tuyến.
+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi trả qua đường bưu chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Phương tiện có tính năng kỹ thuật mới lần đầu được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài có tốc độ từ 30km/giờ trở lên trước khi đưa vào vận tải hành khách đường thủy nội địa phải chạy khảo sát một chuyến
+ Sở Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận hồ sơ yêu cầu chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có trụ sở chính hoặc cá nhân đăng ký thường trú tại địa phương
+ Sở Giao thông Vận tải có văn bản cho ý kiến đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến tuyến vận tải
Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa (mẫu số 2)
Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả khách
Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông Vận tải liên quan đến tuyến vận tải (đối với trường hợp là cơ quan xem xét chấp thuận thủ tục)
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải:
+ Giấy chứng đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thủy nội địa
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa
Tải về

1
27