Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-021948-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 16 ngày kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phức tạp cần phải tra cứu thì thời hạn kéo dài thêm 17 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch Tư pháp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, chủ nhật
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại
Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn chứng nhận; người ủy quyền là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan lãnh sự Việt Nam; nếu người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định)
Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân + Hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự; đối với người nước ngoài thì nộp bản chụp Hộ chiếu và Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp - Công dân Việt Nam ở trong nước 100.000đồng/lần/người. - Người nước ngoài, Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài nộp 200.000đồng/lần/người.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-021948-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21