Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-077744-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các xã có làng nghề làm hồ sơ theo hướng dẫn nộp cho Ủy ban nhân dân các huyện
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi xem xét, thẩm định nội dung hồ sơ thấy đủ tiêu chí theo quy định, nộp hồ sơ cho Sở Công Thương.
- Sở Công Thương thẩm định lại các nội dung hồ sơ. Nếu cần thì tổ chức đi kiểm tra thực tế.
- Trường hợp hồ sơ về làng nghề đạt các tiêu chí theo quy định, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận làng nghề.
- Trường hợp hồ sơ về làng nghề không đủ các tiêu chí theo quy định, Sở Công Thương có văn bản trả lời cho cơ sở.
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển kết quả công nhận cho Sở Công Thương, huyện, xã nơi có làng nghề
Tờ trình của xã
Báo cáo tình hình hoạt động của làng nghề trong 3 năm gần nhất về các nội dung chủ yếu: giá trị sản xuất, lao đông, danh sách các hộ tham gia làm nghề
Biên bản kiểm tra của Ủy ban nhân dân xã
Tờ trình của huyện
Biên bản kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận làng nghề - làng nghề truyền thống - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-077744-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20