Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-109119-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 61 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức/ Cá nhân nộp hồ sơ Gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại tại Bộ phận một cửa Chi cục Bảo vệ môi trường hoặc gửi qua đường bưu điện
Bước 2: Sở Tài nguyên môi trường thông báo/không thông báo đề nghị bổ sung, sửa đổi hồ sơ
Bước 3: Tổ chức/ cá nhân nộp hồ sơ bổ sung, sửa đổi
Bước 4: Sở Tài nguyên môi trường thông báo/không thông báo đề nghị tiếp tục bổ sung, sửa đổi hồ sơ
Bước 5: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ bổ sung, sửa đổi
Bước 6: Sở Tài nguyên môi trường thông báo kết quả
Bước 7: Cá nhân/ Chủ tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (có giấy giới thiệu kèm theo) nhận kết quả tại văn thư Chi cục Bảo vệ môi trường hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường gửi qua đường bưu điện
Bản chính giấy phép hành nghề xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại
Bản chính đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy Chất thải nguy hại (theo mẫu quy định)
Bản sao Quyết định thành lập cơ sở/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép xây dựng cơ sở và các giấy phép liên quan khác
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy Chất thải nguy hại - Phụ lục 2 (B1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Gia hạn hay điều chỉnh cấp phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại) - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-109119-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22