Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-084846-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thực hiện chứng thực hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (thuộc các huyện: Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo) để lấy mẫu đơn
Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mẫu chứng thực và hoàn tất các thủ tục theo thành phần hồ sơ; công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
- Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh.
Bước 3: Đến hẹn trả kết quả; công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để nhận kết quả
Văn bản nhận tài sản thừa kế (theo mẫu)
Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân và các giấy tờ chứng minh quan hệ của người để lại tài sản và người nhận tài sản
Giấy chứng nhận quyền sở hữu của tài sản được nhận hoặc các giấy tờ chứng minh văn bản cần chứng thực chữ ký
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực Văn bản nhận tài sản thừa kế - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-084846-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23