Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-088795-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường; Thanh tra Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp công dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã. Nếu hồ sơ đầy đủ thuộc thẩm quyền cán bộ tiếp nhận và ghi biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã sẽ được hướng dẫn trực tiếp
Bước 2: Đến ngày hẹn, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã xuất trình phiếu hẹn để nhận kết quả
Đơn khiếu nại
Giấy uỷ quyền (nếu có)
Các giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tranh chấp đất đai - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-088795-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15