Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-127659-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Địa chỉ: Số 5 đường Quang Trung, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để lấy mẫu đơn hoặc tải mẫu đơn (theo Phụ lục số 02 của Thông tư 13/2005/TT-BXD) từ trang web của Bộ Xây dựng (www.xaydung.gov.vn) về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, chủ đầu tư đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh (1 bản sao y của doanh nghiệp)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1 bản công chứng hoặc 1 bản sao y của doanh nghiệp kèm theo bản chính để đối chiếu)
Biên bản hoàn công (1 bản sao y của doanh nghiệp)
Thông báo nộp thuế và biên lai thuế (1 bản sao y của doanh nghiệp và bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình: - Diện tích sàn sử dụng dưới 1.000m2 300.000 đồng
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình: Diện tích sàn sử dụng trên 5.000m2 500.000 đồng
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình: -Diện tích sàn sử dụng từ 1.000-5.000m2 400.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-127659-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21