Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-128629-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương để nhận mẫu đơn và được hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Địa chỉ: Số 05 đường Quang Trung, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ Tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn, Tổ chức cử người đến nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:
a) Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
2. Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:
a) Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
b) Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện, Chi nhánh (theo mẫu) (bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có dấu sao y của công ty)
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương
Điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có) (bản sao có dấu sao y của công ty)
Điều lệ hoạt động của Chi nhánh (bản sao có dấu sao y của công ty)
Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh
Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện, Chi nhánh (bản sao có dấu sao y của công ty)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện, Chi nhánh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức phí cấp giấy phép Văn phòng đại diện, Chi nhánh 1.000.000 đồng.
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
32