Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-158007-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế , Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Lấy mẫu tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tải mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp công ty cổ phần và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế(tại Website: http://dkkdbinhduong.googlepages.com)
Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương, số188 đại lộ Bình Dương, khu 2, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để đặt tên doanh nghiệp và tham khảo điều lệ công ty cổ phần
Bước 2: Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, tổ chức hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh
Bước 3: Đến ngày trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương để nhận kết quả
Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu)
Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
Quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh
Bản sao Biên bản hộp Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu, hoặc thẻ thường trú) của người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
Chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên môn đối với các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có
Đối với công ty ngoài tỉnh Bình Dương phải nộp kèm: Thông báo mã số thuế đơn vị trực thuộc của cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần trở lên có công chứng và Bản sao điều lệ công ty cổ phần trở lên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-158007-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30