Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS708
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xe tập lái.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC:
Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái đến Sở Giao thông vận tải Bình Dương (địa chỉ: tầng 12A, Tháp A – Trung tâm Hành chính Thành phố mới Bình Dương - P.Hòa Phú - Tp.Thủ Dầu Một - T.Bình Dương) nơi quản lý để xét duyệt, cấp giấy phép.
Bước 2: Giải quyết TTHC:
Sở Giao thông vận tải Bình Dương tiếp nhận hồ sơ, căn cứ kết quả kiểm tra cấp Giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là cơ sở đào tạo lái xe do cơ quan có thẩm quyền thành lập;
- Xe tập lái phải đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái theo mẫu;
Hồ sơ xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái gồm: giấy đăng ký xe (bản sao); giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao); giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 30.000 đồng/lần/phương tiện.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20