Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-010508-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc gửi qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển số và Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc gửi qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hẹn thời gian kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.
- Địa chỉ: Toà nhà khối cơ quan chuyên môn, khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
- Điện thoại: 0240.3555.376.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Quản lý Vận tải công nghiệp thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra xe máy chuyên dùng, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với xe máy chuyên dùng không có chứng từ xác định nguồn gốc chủ sở hữu phải:
- Lập bản cam đoan (theo mẫu);
- Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương 07 ngày liên tiếp (theo mẫu);
- Trường hợp mất do thiên tai, hoả hoạn không phải đăng thông báo nhưng phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương;
- Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp đăng ký chủ sở hữu không được bán, cầm cố, thế chấp xe máy chuyên dùng.
(Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải).
Tờ khai cấp đăng ký (theo mẫu);
Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những giấy tờ sau:
- Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm theo hoá đơn tài chính (Bản chính);
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (trường hợp mua bán hoặc cho tặng qua nhiều người khi làm thủ tục đăng ký, chỉ cần chứng từ mua, bán, cho, tặng lần cuối);
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;
- Văn bản cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăngký quyền sở hữu (Bản chính);
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Lệnh xuất hàng của Cục dự trữ quốc gia;
Chứng từ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng là một trong những giấy tờ sau:
- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất đối với xe máy chuyên dùng sản xuất lắp ráp tại Việt Nam;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu;
- Đối với xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo, ngoài phiếu xuất xưởng hoặc Tờ khai hàng hoá nhập khẩu còn phải kèm theo biên bản nghiệm thu; nếu cải tạo tổng thành máy hoặc khung xe, phải có chứng từ mua bán tổng thành kèm theo; nếu là tổng thành của xe máy chuyên dùng đã đăng ký phải có Tờ khai xoá số đăng ký kèm theo (Bản chính);
- Đối với xe máy chuyên dùng không có nguồn gốc hợp pháp đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý phải có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật (Bản chính);
Chứng từ miễn hoặc nộp thuế trước bạ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-010508-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
3