Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-107616-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đến Sở Lao động - Thương binh và xã hội;
- Địa chỉ: 52 đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 3.854.240 - Fax: 3.858.739.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước2: Phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Lao động - TB&XH) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, yêu cầu hoàn thiện theo quy định(nếu cần)và trình Giám đốc Sở ký cấp giấy phép
Bước 3: Doanh nghiệp, tổ chức nộp lệ phí và nhận giấy phép tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội.
Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp, tổ chức gửi Sở lao động - Thương binh và Xã hội
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài
Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp đã cư trú tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên thì chỉ cần lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài cư trú cấp
Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Giấy chứng nhận sức khoẻ
Bản sao chứng nhận về trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao của người nước ngoài hoặc bản xác nhận kinh nghiệm trong nghề nghiệp, điều hành sản xuất, quản lý
03 ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị cấp giấy phép lao động
Tải về
Lý lịch tự thuật
Tải về
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lao động 400.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-107616-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30