Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-107991-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ và cơ quan có liên quan (nếu có)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra sơ bộ hồ sơ trước khi trình hội đồng thẩm định cấp tỉnh. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ
- Địa chỉ: 52 đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 3.854.240 - Fax: 3.858.739.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để xem xét báo cáo Giám đốc Sở Lao động - TB&XH trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Gửi quyết định thành lập hoặc văn bản trả lời tới cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường
Văn bản đề nghị thành lập trường của đơn vị, cơ quan
Đề án thành lập trường
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng
Dự thảo Điều lệ trường
Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.
Đề án thành lập trường trung cấp nghề
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường trung cấp nghề công lập - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-107991-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32