Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-243487-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận hướng dẫn Cá nhân viết đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký kinh doanh, kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn
Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định và hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch trình lãnh đạo UBND huyện xem xét và ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Bước 4: Cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và lấy Giấy chứng nhận kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Đơn Đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh 20.000 đồng

0
21