Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-104285-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (Đối với huyện có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất); Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (Đối với huyện không có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc ( kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
+ Hồ sơ đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Trường hợp có tài sản trên đất phải có chứng thực của công chứng Nhà nước) (bản chính);
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);
+ Hộ khẩu và chứng minh nhân dân photo (Kèm theo hộ khẩu và chứng minh nhân dân bản chính để đối chiếu);
+ Các giấy tờ có liên quan (nếu có).
+ Hồ sơ khai thuế:
* Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu số 01- 05/LPTB;
* Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, mẫu số 11/KK-TNCN.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Lệ phí
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu số 01-05/LPTB)
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 11/KK-TNCN)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Kèm theo ở phần mẫu đơn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27