Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-115378-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh Bạc Liêu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu):
- Nếu người nộp hồ sơ không phải là thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của pháp luật) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng nhà nước.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ và thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và khắc con dấu; hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (thủ tục hành chính);
* Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu, ngày Lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
- Kết quả gồm có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu doanh nghiệp (kèm theo biên lai thu phí và lệ phí); Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Thời gian trả kết quả: Buổi sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu, ngày Lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp;
+ Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;
+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
* Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu) ;
* Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
* Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu) và các giấy tờ kèm theo sau đây:
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, cổ đông góp vốn, người đại diện theo pháp luật theo quy định sau:
** Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
** Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
** Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Nếu thành viên góp vốn là tổ chức:
** Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
** Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
- Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:
* Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và công nghệ (theo mẫu);
* Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
* Dự án sản xuất kinh doanh.
- Hồ sơ đăng ký thuế:
* Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK-TCT;
* Bản sao hợp lệ giấy CMND/ hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Hồ sơ đăng ký mẫu dấu:
* Bản sao hợp lệ Giấy CMND/ hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của công ty;
* Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tải về
Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần 200.000 đ/lần cấp
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu 20.000 đ/lần cấp
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 700.000 đ/cấp lần đầu
Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh 10.000 đ/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26