Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-117323-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh Bạc Liêu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu);
- Nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thì phải có văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi người được ủy quyền đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân sử dụng lao động đối với người được ủy quyền.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ và thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (thủ tục hành chính);
* Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời;
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu, ngày Lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
- Kết quả gồm có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (kèm theo biên lai thu phí và lệ phí).
- Thời gian trả kết quả: Buổi sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu, ngày Lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định tại Điều 13 của Luật Hợp tác xã năm 2003
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
* Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
* Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã;
* Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.
- Hồ sơ đăng ký thuế: Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về đăng ký kinh doanh
Tải về
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (mẫu số 08-MST)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 20.000 đ/lần cấp
Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh 10.000 đ/lần cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-117323-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31