Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-123645-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng số 01 - Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng số 01, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: + Nộp hồ sơ trực tiếp cho Công chứng viên tại Phòng Công chứng số 01, Sở Tư pháp Bạc Liêu (số 6, Nguyễn Tất Thành, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
• Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng trực tiếp trình bày yêu cầu và xuất trình hồ sơ. Ngoài ra, phải mang theo Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu gốc (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài) để đối chiếu.
• Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
* Nếu yêu cầu hợp lệ và hồ sơ đầy đủ thì Công chứng viên tiếp nhận, hướng dẫn ghi phiếu yêu cầu công chứng, ghi vào sổ công chứng và ghi phiếu hẹn (theo mẫu).
* Nếu yêu cầu chưa hợp lệ, thiếu hồ sơ hoặc vụ việc không thuộc thẩm quyền thì Công chứng viên yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc hướng dẫn các bên liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần (chiều thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3: + Đến ngày hẹn Công chứng viên tiến hành cho các chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch đọc lại. Khi các bên đã hiểu rõ, đồng ý thì cho ký vào từng trang của hợp đồng, Công chứng viên ký chứng nhận vào hợp đồng, giao dịch.
• Chuyển đóng dấu nghiệp vụ, lưu trữ, thu phí công chứng và hoàn trả kết quả tại bộ phận tài vụ Phòng Công chứng số 01, Sở Tư pháp Bạc Liêu.
• Thời gian hoàn trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần (chiều thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
• Bản chính phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu).
• Bản chính phiếu hẹn (theo mẫu).
• Bản sao hợp lệ giấy tờ tuỳ thân (chứng minh nhân dân, chứng minh sĩ quan, chứng minh quân đội nhân dân) của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
Trường hợp chủ thể tham gia là tổ chức thì phải xuất trình bản sao hợp lệ các loại giấy tờ sau:
• Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
• Bản sao điều lệ hoạt động của tổ chức.
• Bản sao hợp lệ báo cáo tài chính gần nhất đối với tổ chức kinh tế
• Quyết định bổ nhiệm (hoặc giấy tờ chứng minh) tư cách người dại diện.
• Bản sao hợp lệ giấy tờ tuỳ thân của người đại diện.
• Bảo sao giấy ủy quyền hợp lệ nếu người dại diện của tổ chức là người được ủy quyền tham gia giao dịch.
• Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân (Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẫm quyền cấp) của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
• Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có liên quan đến đối tượng của hợp đồng, giao dịch.
• Bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê.
• Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ Phí công chứng hợp đồng, giao dịch + Công chứng hợp đồng, giao dịch (xác định theo giá trị tài sản, giá trị hợp đồng giao dịch) được tính như sau: • Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng/trường hợp. • Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch dưới từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng giao dịch. • Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu phí 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng. • Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 đồng thu phí 3.800.000 + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp. + Mức thu phí công chứng hợp đồng giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định như sau: • Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp: 50.000 đồng/trường hợp. • Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản: 100.000 đồng/trường hợp. • Công chứng hợp đồng bảo lãnh: 100.000 đồng/trường hợp. • Công chứng hợp đồng ủy quyền: 40.000 đồng/trường hợp. • Công chứng giấy ủy quyền: 20.000 đồng/trường hợp. • Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch thu 40.000 đồng/trường hợp. (trừ việc sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng tại điểm a). • Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 20.000 đồng/trường hợp. • Công chứng di chúc: 40.000 đồng/trường hợp. • Công chứng văn bản từ chối nhận di sản: 20.000 đồng/trường hợp. • Công chứng việc hợp đồng, giao dịch khác: 40.000 đồng/trường hợp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-123645-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25