Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-051045-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Phạm vi 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Nhận đơn đề nghị.
- Kiểm tra đủ điều kiện.
- Làm thủ tục hành chính.
- Gửi trực tiếp đến cá nhân hoặc tổ chức.
Đơn xin gia hạn giấy Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Bản sao có công chứng của Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y đã cấp lần đầu
Giấy khám sức khoẻ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y 50.000đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-051045-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16