Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS481
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh xã hội
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bản khai cá nhân có chứng nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác
Bước 2: Kèm theo Bản trích sao quá trình công tác của đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch; bản sao toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận
Bước 3: UBND xã, phường, thị trấn: xét duyệt, lập danh sách kèm theo công văn và gửi toàn bộ giấy tờ đến Phòng Lao động TB và XH các huỵên, thành phố, thị xã
Bước 4: Phòng Lao động TB và XH phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo UBND các huyện, thành phố, thị xã. UBND các huyện, thành phố, thị xã lập danh sách kèm công văn sau đó gửi toàn bộ hồ sơ đến Sở Lao động - TB và XH và các cơ quan liên quan (tỉnh Đoàn thanh niên)
Bước 5: Sở Lao động - TB và XH thẩm định hồ sơ và làm tờ trình kèm danh sách trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định hưởng trợ cấp một lần và trả kết quả
Bản khai cá nhân có chứng nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác
Kèm theo Bản trích sao quá trình công tác của đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch; bản sao toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận
Công văn và danh sách của UBND cấp xã
Công văn và sanh sách của UBND cấp huyện
Tờ trình của Sở Lao động - TB và XH
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế từ ngày 30.4.1975 trở về trước từ trần - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS481
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24