Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS528
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Bước 2: Sở Giao thông tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy phép đào tạo lái xe
Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô theo mẫu
Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô của Sở Giao thông vận tải (bản sao chụp )
Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực )
Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (bản sao có chứng thực)
Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ mô trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp ), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy phép lái đào tạo lái xe ô tô - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS528
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28