Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-148300-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân phô tô bản chính theo làm nhiều bản theo nhu cầu của mình, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã. Hồ sơ gồm bản chính + bản sao
Bước 2: Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch kiểm tra tính pháp lý trong bản sao Giấy tờ cần chứng thực; nếu có sự giả mạo, tẩy xóa thì từ chối không thực hiện việc chứng thực, sau khi đã kiểm tra hồ sơ, đối chiếu giữa bản sao và bản chính đã đầy đủ tính chính xác thì công chức Tư pháp – Hộ tịch thông báo (bằng miệng) cho cá nhân biết và tiến hành việc chứng thực. Đối với việc không chứng thực được ngay thì công chức Tư pháp – Hộ tịch ghi phiếu hẹn.
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản sao giấy tờ cần chứng thực, xuất trình bản chính giấy tờ cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: Theo nhu cầu của công dân (lưu ý: Ủy ban nhân dân cấp xã lưu lại một bản photo)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí sao từ bản chính 1.000đ/trang, từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang thu 500đ /bản nhưng tối đa không quá 50.000đ/bản
TTHC đang xem
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-148300-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22