Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-234892-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ (tùy theo từng công việc thẩm tra)
Cách thức thực hiện: Nộp tại Sở Tài chính hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Sở Tài chính.
Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ dự án, hạng mục công trình đề nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán theo 02 trường hợp sau:
+ Trường hợp nộp trực tiếp: Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì viết giấy giao nhận hồ sơ; Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
+ Trường hợp nộp gián tiếp (gửi qua đường bưu điện): Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho các chủ đầu tư bằng điện thoại trực tiếp hoặc bằng Công văn; Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ đầu tư bằng điện thoại trực tiếp hoặc bằng công văn những thủ tục còn thiếu để chủ đầu tư bổ sung.
* Lưu ý: Chủ đầu tư toàn chịu trách nhiệm về việc chậm nộp báo cáo quyết toán nếu sau 30 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận được thông báo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ của cơ quan thẩm tra mà chủ đầu tư không nộp đủ hồ sơ (đã hoàn chỉnh) hoặc không có văn bản giải trình Ngày chủ đầu tư nhận được thông báo là ngày hai bên trực tiếp giao nhận hồ sơ Đối với trường hợp giao nhận trực tiếp, ngày trên dấu công văn đến hoặc ngày trên dấu bưu điện nơi nhận đối với trường hợp giao nhận gián tiếp.
Bước 3: Thẩm tra dự án, hạng mục công trình và trình kết quả thẩm tra lên cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.
Bước 4: Cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành và phát hành văn bản phê duyệt quyết toán cho Sở Tài chính, chủ đầu tư, kho bạc nhà nước, đơn vị tiếp nhận tài sản và các đơn vị liên quan thông qua đường bưu điện.
Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc)
Các biểu mẫu 07/QTDA, 08/QTDA, 09/QTDA theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (bản gốc)
Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao)
Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu (bản gốc), biên bản nghiệm thu (Bản gốc hoặc sao y); biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao)
* Lưu ý: trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
Tải về
Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Tải về
Tình hình thanh toán và công nợ của dự án
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-234892-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Đầu tư, Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25