Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257055-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Quân sự huyện-xã
Cách thức thực hiện: Liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị, danh sách
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người tham gia kháng chiến lập đơn xin hưởng theo mẫu. Đối với trường hợp không còn giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến, thì lập bản khai (Mẫu số 2), xác nhận của 02 người cùng tham gia công tác chung trong kháng chiến chống Mỹ (mẫu số 4) và biên bản xét đề nghị hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận đơn xin hưởng. Đối với trường hợp không còn giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến, thì căn cứ vào quá trình tham gia công tác của 02 người đồng đội cũ xác nhận, UBND xã tổ chức họp xét lập văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của từng người và chuyển về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
Bước 3: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra đối tượng thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tham mưu cho UBND cấp huyện lập văn bản và danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cùng toàn bộ hồ sơ chuyển Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng được hưởng thẻ BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg là những người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thuộc diện hưởng BHYT bắt buộc hoặc chưa được cấp thẻ BHYT bao gồm: Quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức, TNXP tham gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30/4/1975 trở về trước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và các đối tượng đã hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.
Đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến:
+ Đơn xin được cấp thẻ BHYT (Mẫu số 1)
+ Bản sao một trong những giấy tờ sau: Quyết định hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp 1 lần; quyết định hưởng chế độ BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg hoặc giấy tờ có liên quan khác
+ Công văn đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (Mẫu số 7B)
Đối với trường hợp không có giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến:
+ Bản khai (Mẫu số 2).
+ Giấy xác nhận của 02 người cùng chung công tác (Mẫu số 4)
+ Biên bản xét đề nghị hưởng BHYT (mẫu số 3)
+ Công văn đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (Mẫu số 7B)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257055-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28