Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-258469-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và công nghệ
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở KH&CN và nhận giấy hẹn trả kết quả;
Bước 2: Phòng Quản lý Khoa học nghiên cứu và thẩm định hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết lập hội đồng thẩm định các nội dung đã kê khai trong hồ sơ như: đánh giá tài sản, cơ sở vật chất, năng lực khoa học. Trong trường hợp cần thiết đến trực tiếp cơ sở để thẩm định;
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Mục tiêu, phương hướng hoạt động:
- Tổ chức KH&CN phải có mục tiêu, phương hướng hoạt động không vi phạm các nội dung được quy định tại Điều 8 của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Tổ chức KH&CN phải có quyết định thành lập theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ. Mục tiêu, phương hướng - hoạt động phải phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản.
Tên tổ chức KH&CN phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Tên bằng tiếng Việt: Thể hiện loại tổ chức và lĩnh vực hoạt động chủ yếu; ngoài ra, tên bằng tiếng Việt của tổ chức KH&CN có thể bao gồm tên riêng hoặc địa danh trụ sở chính.
- Tên bằng tiếng nước ngoài: Nếu tổ chức KH&CN có tên bằng tiếng nước ngoài, thì tên đó phải được dịch tương ứng từ tên tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.
- Tên viết tắt: Nếu tổ chức KH&CN có tên viết tắt (kể cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài), thì tên viết tắt phải bao gồm những chữ cái đầu của các từ là yếu tố chính của tên (cụm từ) đó.
- Tên (kể cả tên viết tắt) của tổ chức KH&CN không có cơ quan, tổ chức chủ quản không được trùng với tên của các tổ chức đã được đăng ký trước tại cùng một cơ quan cấp giấy chứng nhận.
- Tổ chức KH&CN phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tên của tổ chức mình (bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt), đảm bảo tên đó không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Về nhân lực:
- Mỗi tổ chức KH&CN phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 20% có trình độ chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động.
- Đối với tổ chức KH&CN thành lập và hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, phải có ít nhất 04 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, trong đó ít nhất 01 người có chuyên môn thuộc lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động.
- Danh sách nhân lực được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận, lập theo mẫu quy định tại thủ tục này.
- Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trong các tổ chức KH&CN ngoài công lập phải tuân thủ quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:
- Người đứng đầu là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của tổ chức và phải có trình độ đại học trở lên.
- Đối với tổ chức KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tổ chức khoa học và công nghệ là viện thì người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ trở lên.
Về hồ sơ trụ sở:
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức KH&CN có thể bao gồm: nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác phục vụ cho hoạt động, vốn bằng tiền:
+ Vốn đăng ký: Tổ chức KH&CN phải đăng ký vốn hoạt động là tiền mặt hoặc giá trị cơ sở vật chất - kỹ thuật khác quy ra tiền mặt.
+ Vốn đăng ký ít nhất là 200.000.000 đồng.
+ Trụ sở chính: Là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam.
+ Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
+ Trụ sở chính của tổ chức KH&CN phải có diện tích tối thiểu là 25m2.
- Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận, lập theo mẫu quy định tại thủ tục này.
- Các quy định khác:
+ Tổ chức KH&CN có hoạt động liên quan tới các thí nghiệm trên cơ thể người và động vật phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
+ Tổ chức KH&CN mở các trường, lớp đào tạo phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.
+ Tổ chức KH&CN tiến hành các hoạt động thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực đặc thù khác, nếu có quy định phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước, thì trước khi tiến hành các hoạt động này phải được sự cho phép bằng văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Quyết định thành lập tổ chức KH&CN (bản photo công chứng)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (có thể thay thế bằng quyết định ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ của tổ chức KH&CN của cơ quan có thẩm quyền ban hành, bản photo công chứng).
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức KH&CN, bao gồm:
 Quyết định bổ nhiệm.
 Lý lịch khoa học của cá nhân.
 Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (bản photo công chứng)
Hồ sơ về trụ sở chính:
 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính (nếu tổ chức KH&CN thuê mặt bằng).
 Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật.
Hồ sơ nhân lực của tổ chức.
Số bộ hồ sơ: 03 bộ, bản chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật
Tải về
Danh sách nhân lực
Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với tổ chức KH&CN công lập
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tải về
Lý lịch khoa học của các người đứng đầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu 300.000 đồng
Lệ phí thẩm định áp dụng cho 01 đơn vị đăng ký hoạt động 2.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công lập - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-258469-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
20