Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-BS246
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và công nghệ và nhận Giấy hẹn trả kết quả
Bước 2: Phòng Quản lý Khoa học nghiên cứu và thẩm định hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết lập Hội đồng đến trực tiếp cơ sở để thẩm định các nội dung đã kê khai trong hồ sơ như: đánh giá tài sản, cơ sở vật chất, năng lực khoa học
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các quy định khác:
+ Tổ chức Khoa học và công nghệ có hoạt động liên quan tới các thí nghiệm trên cơ thể người và động vật phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về y tế
+ Tổ chức Khoa học và công nghệ mở các trường, lớp đào tạo phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
+ Tổ chức Khoa học và công nghệ tiến hành các hoạt động thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực đặc thù khác, nếu có quy định phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước, thì trước khi tiến hành các hoạt động này phải được sự cho phép bằng văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
Điều lệ tổ chức và hoạt động:
- Điều lệ (dự thảo) của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập xây dựng theo mẫu tại thủ tục này
- Điều lệ (dự thảo) phải có chữ ký của cá nhân hoặc các cá nhân thành lập, được cơ quan cấp Giấy chứng nhận thẩm định trước khi cấp và có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận
- Lĩnh vực hoạt động trong điều lệ được ghi đúng theo Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ quy định
Mục tiêu, phương hướng hoạt động:
- Tổ chức Khoa học và công nghệ phải có mục tiêu, phương hướng hoạt động không vi phạm các nội dung được quy định tại Điều 8 của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập dưới hình thức hợp tác, liên kết phải có quyết định thành lập của một bên là cơ quan, tổ chức theo uỷ quyền của các bên hợp tác, liên kết còn lại.
- Tổ chức do 01 cá nhân thành lập: đơn đăng ký hoạt động thay cho quyết định thành lập.
- Tổ chức do từ 02 cá nhân trở lên thành lập: biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập thay cho quyết định thành lập, trong đó thống nhất các nội dung cơ bản (điều lệ tổ chức và hoạt động, vốn đăng ký, các chức danh lãnh đạo, quản lý và các nội dung khác).
Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:
- Người đứng đầu là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của tổ chức và phải có trình độ đại học trở lên
- Đối với tổ chức khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tổ chức khoa học và công nghệ là viện thì người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ trở lên
- Lý lịch khoa học do cá nhân khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đó
- Người đứng đầu tổ chức KH&CN phải làm việc theo chế độ chính nhiệm
Tên tổ chức Khoa học và công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Tên bằng tiếng Việt: thể hiện loại tổ chức và lĩnh vực hoạt động chủ yếu. Ngoài ra, tên bằng tiếng Việt của tổ chức khoa học và công nghệ có thể bao gồm tên riêng và/hoặc địa danh trụ sở chính.
- Tên bằng tiếng nước ngoài: nếu tổ chức khoa học và công nghệ có tên bằng tiếng nước ngoài, thì tên đó phải được dịch tương ứng từ tên tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
- Tên viết tắt: nếu tổ chức khoa học và công nghệ có tên viết tắt (kể cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài), thì tên viết tắt phải bao gồm những chữ cái đầu của các từ là yếu tố chính của tên (cụm từ) đó
- Tên (kể cả tên viết tắt) của tổ chức khoa học và công nghệ không có cơ quan, tổ chức chủ quản không được trùng với tên của các tổ chức đã được đăng ký trước tại cùng một cơ quan cấp Giấy chứng nhận
- Tổ chức khoa học và công nghệ phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tên của tổ chức mình (bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt), đảm bảo tên đó không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam
Về hồ sơ trụ sở:
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ có thể bao gồm: nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác phục vụ cho hoạt động, vốn bằng tiền
+ Vốn đăng ký: tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký vốn hoạt động là tiền mặt hoặc giá trị cơ sở vật chất - kỹ thuật khác quy ra tiền mặt
+ Vốn đăng ký ít nhất là 200.000.000 đồng
+ Trụ sở chính: là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam.
+ Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)
+ Trụ sở chính của tổ chức KH&CN phải có diện tích tối thiểu là 25m2
Về nhân lực:
Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 20% có trình độ chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động
- Đối với tổ chức KH&CN thành lập và hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, phải có ít nhất 04 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, trong đó ít nhất 01 người có chuyên môn thuộc lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động
Ngoài danh sách nhân lực phải có thêm các văn bản sau:
Đối với nhân lực chính nhiệm:
+ Đơn xin làm việc chính nhiệm lập theo mẫu
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp)
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; Trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nước mà người đó mang quốc tịch
Trong trường hợp cần thiết, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có quyền yêu cầu xuất trình bản gốc giấy tờ liên quan đến hồ sơ cá nhân đó (ví dụ: quyết định nghỉ hưu, quyết định chuyển công tác, các loại văn bằng, chứng chỉ…)
- Đối với nhân lực kiêm nhiệm:
+ Đơn xin làm việc kiêm nhiệm lập theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp)
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận hợp pháp; Trường hợp nhân lực kiêm nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nước mà người đó mang quốc tịch
+ Trường hợp cá nhân đang làm việc chính nhiệm tại một cơ quan, tổ chức: phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý cho làm việc kiêm nhiệm.
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập
Điều lệ tổ chức và hoạt động
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức KH&CN, bao gồm:
• Lý lịch khoa học của cá nhân
• Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (Bản photo công chứng)
Hồ sơ về trụ sở chính:
• Bản sao Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng đất hoặc bản sao Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính (có chứng thực hợp pháp)
• Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật
• Bản Cam kết góp vốn (tiền, tài sản ..) của từng cá nhân/bên hợp tác, liên kết góp vốn
• Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với vốn góp
• Biên bản họp của những người sáng lập/ các bên hợp tác, liên kết thống nhất định giá tài sản, ngoại tệ…quy ra tiền Việt Nam hoặc văn bản chứng nhận giá trị tài sản hợp pháp
Bảng Danh sách nhân lực, kèm các giấy tờ sau đối với từng người:
• Đơn xin làm việc chính nhiệm
• Đơn xin làm việc kiêm nhiệm (nếu có)
• Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp)
• Sơ yếu lý lịch
Số bộ hồ sơ: 03 bộ, bản chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật
Tải về
Danh sách nhân lực
Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tải về
Đơn xin làm việc chính nhiệm
Tải về
Đơn xin làm việc kiêm nhiệm
Tải về
Lý lịch khoa học của các người đứng đầu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức Khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-BS246
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
79