Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-102358-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Bước 2: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thời gian quy định như trên. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn
Bước 3: Trả kết quả: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu các khoản phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ tàu phải cam kết tự chịu trách nhiệm về an toàn của tàu cá và không sử dụng tàu vào mục đích trái pháp luật
Không còn mang số đăng ký tàu cá nào khác
Phù hợp với chủ trương phát triển của ngành thuỷ sản. Chỉ cho phép đăng ký tàu cá có công suất dưới 20 CV hoạt động khai thác thuỷ sản đã có trước ngày Quy định này có hiệu lực. Không được phép đăng ký tàu cá có công suất dưới 20 CV hoạt động khai thác thuỷ sản phát sinh mới hoặc chuyển từ tỉnh khác đến
Đơn đề nghị đăng ký tàu cá, thuyền viên và cấp giấy phép khai thác thủy sản
Chứng từ chuyển nhượng quyền sở hữu theo quy định
Hồ sơ xuất trình:
- Biên bản kiểm tra trang bị an toàn đối với tàu cá có công suất nhỏ hơn 20 CV, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá) hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản và sổ danh bạ thuyền viên
- Biên lai nộp lệ phí trước bạ vỏ, máy (khi chủ tàu có yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với phương tiện có công suất máy lớn hơn 15 CV và nhỏ hơn 20 CV)
Trường hợp chuyển dịch sở hữu tàu (trong tỉnh) từ huyện này sang huyện khác, hồ sơ cần bổ sung thêm:
+ Giấy chứng nhận xóa đăng ký do cơ quan đăng ký cũ cấp
+ Hồ sơ đăng ký gốc của tàu kèm theo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận Đăng kí tàu cá (do thay đổi chủ sở hữu đối với tàu cá dưới 20 cv) - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-102358-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
33