Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-166854-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận, huyện, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Phòng Tài nguyên và Môi trường 24 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày và Ủy ban nhân dân quận, huyện 04 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện. Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày đến nhận Thông báo nộp thuế .
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3: Nhận Thông báo nộp thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện.: + Người đến nhận Thông báo nộp thuế xuất trình Phiếu nhận hồ sơ, ký nhận Thông báo nộp thuế.
+ Nộp thuế và nhận Biên lai tại Kho bạc nhà nước quận, huyện; mang Biên lai nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện và được hẹn ngày trả kết quả.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện.: + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải nộp bản sao photo Giấy chứng minh nhân dân và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có Giấy ủy quyền theo quy định.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và ký tên vào Sổ địa chính; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước
Trong thời gian thụ lý hồ sơ không phát sinh tranh chấp, không có đơn ngăn chặn của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Tòa án, Thi hành án
Vị trí đất chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định), được chứng thực của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất hoặc của Phòng Công chứng, 01 bản chính và 02 bản sao có chứng thực
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 bản chính và 02 bản sao có chứng thực (bản sao photo phải đúng tỷ lệ 100% từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc không phóng to hay thu nhỏ)
Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định), 01 bản chính
Tờ khai thuế thu nhập Cá nhân (theo mẫu quy định), 01 bản chính
Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc lập, có các hộ tứ cận ký giáp ranh và được Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất xác nhận, 01 bản chính và 02 bản sao photo (chỉ áp dụng đối với trường hợp tặng cho một phần diện tích hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ) không có kích thước, không có đường dẫn vào thửa đất hoặc không xác định được số tờ bản đồ, số thửa để cập nhật)
Hồ sơ trích đo địa chính do đơn vị có chức năng đo đạc lập, 03 bản chính (chỉ áp dụng đối với trường hợp tặng cho một phần diện tích hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ) không có kích thước, không có đường dẫn vào thửa đất hoặc không xác định được số tờ bản đồ, số thửa để cập nhật)
Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất, 01 bản chính và 02 bản sao photo
Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân, 01 bản chính và 02 bản sao photo
Hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác có liên quan chứng minh mối quan hệ để được miển giảm tiền thuế, 01 bản sao có chứng thực
Biên lai nộp tiền, 01 bản chính và 02 bản sao photo (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tờ khai thuế thu nhập Cá nhân
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp đổi Giấy chứng nhận 20.000đồng/giấy (đối với các quận); 10.000 đồng/giấy (đối với các huyện)
Cấp mới Giấy chứng nhận 25.000đồng/giấy (đối với các quận); 12.500 đồng/giấy (đối với các huyện)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tặng cho quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân (trường hợp cấp mới hoặc đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) - Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-166854-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18