Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-085990-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đi khai sinh cho trẻ (là cha, mẹ trẻ; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh cho con thì Ông, Bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ) phải nộp các Giấy tờ theo quy định cho công chức tư pháp- hộ tịch xã. Ngoài ra còn phải xuất trình sổ hộ khẩu để công chức tư pháp- hộ tịch kiểm tra theo yêu cầu
Bước 2: - Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký và cấp cho người đi khai sinh 1 bản chính Giấy khai sinh. Bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.
- Trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh bỏ trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con thì Ủy ban nhân dân xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.
Giấy chứng sinh do cơ sở y tế cấp nếu trẻ em sinh ra tại cơ sở y tế. Nếu trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế, thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan việc sinh là có thực
Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp công chức tư pháp- hộ tịch xã biết rõ quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh trong nước - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-085990-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20