Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-098475-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi Hội đồng xét tuyển Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tư pháp;
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung theo đúng quy định.
Bước 3: Trả kết quả tuyển dụng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị tuyển dụng viên chức có thể bổ sung thêm một số điều kiện khi tuyển dụng
Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:
a. Là Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
b.Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nhề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi, nhưng phải đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 50 tuổi;
c. Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng; chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;
d. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
đ. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Đơn đăng ký dự tuyển công chức
Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu chung của Bộ Nội vụ) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập
Bản sao giấy khai sinh
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có)
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Các giấy tờ khác có liên quan đến việc dự tuyển theo thông báo của Hội đồng (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin dự tuyển công chức
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức (Sở Tư pháp) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-098475-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20