Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-186056-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân xin cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì thụ lý giải quyết. Nếu không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện giải quyết thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xem xét, thẩm định và trình Giám đốc Sở ký quyết định cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên lai thu lệ phí và trả chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát
Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định
Nộp lệ phí theo quy định
Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ
Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát
Có xác minh của cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá theo mẫu số 01
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ( nếu có) 200.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-186056-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21