Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-008439-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày thẩm định tại Sở Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông giải quyết trong thời gian 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định, đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với các tổ chức, cá nhân:
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư của Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông (Đường 23/3, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông).
- Nhận thẻ nhà báo tại Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: * Đối với cơ quan tiếp nhận:
- Văn thư tiếp nhận hồ sơ (công văn đến) ghi số, vào sổ công văn đến và chuyển Lãnh đạo Sở duyệt chuyển công văn đến Phòng Báo chí Xuất bản.
- Phòng Báo chí Xuất bản tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Sở sẽ có văn bản đề nghị Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp thẻ nhà báo.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp thẻ nhà báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và Sở sẽ có văn bản đề nghị Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp thẻ nhà báo.
- Trả thẻ nhà báo cho tổ chức, cá nhân xin cấp thẻ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người được xét cấp Thẻ nhà báo phải đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn sau:
- Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; - Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba (3) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công; - Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ.
- Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí (theo mẫu quy định).
- Bản sao Quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận (đối với những người đề nghị cấp Thẻ lần đầu).
- Bảng tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông (theo mẫu quy định).
- Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp có xác nhận công chứng nhà nước.
- Hồ sơ cấp thẻ nhà báo phải được nộp trước ngày 21/04 hàng năm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo
Tải về
Bảng tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo cho các cơ quan báo chí - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-008439-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25