Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-013080-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần niêm yết thì không quá 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chức thực văn bản thoả thuận phân chia di sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, hộ gia đình: Chẩn Bị : Di chúc và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; xuất trình giấy tờ chứng minh quyan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế, có sự cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật, trừ trường hợp không thể biết có người khác được hưởng thừa kế theo pháp luật.
- Chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu gia đình của các đồng thừa kế; các đồng thừa kế phải có mặt tại Ban tư pháp xã.
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1 : Tiếp nhận hồ sơ : Cán bộ được giao phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển cho Ban Tư pháp xã. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu đương sự bổ sung theo quy định.
- Bước 2 : Kiểm tra hồ sơ , trình ký.
Cán bộ Tư pháp hộ tịch kiểm tra để khẳng định người để lại di sản đúng là người có quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với di sản đó, người yêu cầu chứng thực đúng là người được hưởng di sản. Nếu có nghi ngờ thì tự xác minh hoặc yêu cầu cơ quan có chức năng xác minh. Tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 30 ngày liên tục, nếu như không có khiếu kiện thì chứng thực văn bản phân chia tài sản thừ kế.
Bước 3: Trả kết quả: Sau khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký chứng thực, cán bộ Tư pháp hộ tịch chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả hồ sơ cho đương sự.
- Văn bản phân chia di sản;
- Giấy tờ chứng nhận về di sản được phân chia (nếu có);
- Chứng minh nhân dân;
- Sổ hộ khẩu gia đình của các đồng thừa kế.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản phân chia di sản thừa kế (Mẫu 7-VBPC, mục II, Phụ lục I)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-013080-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23