Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-014061-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp phù hiệu xe hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân và tổ chức: Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông tại khu Sùng Đức, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Bước 3: Khi nộp Hồ sơ phải xuất trình chứng minh thư và giấy giới thiệu của doanh nghiệp vận tải nơi quản lý xe.
Đối với cơ quan Nhà nước: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công chức tiếp nhận Hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức viết giấy biên nhận sồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Buổi sáng: từ 07h đến 11h
Buổi chiều: từ 13 h 30' đến 16h 30' ( các ngày trong tuần trừ buổi chiều thứ sáu và ngày lễ nghỉ).
Bước 2: Xem xét trình ký:
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và rrả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chức năng liên quan xem xét giải quyết và trình lãnh đạo sở phê duyệt.
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ( như nơi cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ).
+ Thời gian trả kết quả:
Buổi sáng từ 07h đến 11h
Buổi chiều từ 13h 30' đến 16h 30' ( các ngày trong tuần trừ buổi chiều thứ sáu và ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện chung đối với kinh doanh vận tải khách bằng ô tô.
1. Có đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô phù hợp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.
2. Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh theo phương án kinh doanh do doanh nghiệp kinh doanh xây dựng.
3. Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp hoặc Trưởng phòng điều hành vận tải) có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên.
4. Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
Điều kiện về sở hữu xe:
- Xe đăng ký thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu chi nhánh doanh nghiệp, biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh đặt trụ sở;
- Xe đăng ký thuộc sở hữu của đơn vị có chức năng cho thuê tài chính kèm theo hợp đồng cho thuê tài chính giữa đơn vị vận tải và đơn vị cho thuê tài chính (bản phô tô có chứng thực); biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp cho thuê tài chính đặt trụ sở;
- Xe đăng ký thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản kèm theo đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có chứng thực), hợp đồng thuê tài sản giữa đơn vị vận tải và đơn vị, hộ kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có chứng thực); biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản;
- Xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.”
1. Bản sao đăng ký xe ôtô (kèm theo bản chính để đối chiếu).
2. Bản sao sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trường ( Kèm theo bản chính để đối chiếu).
3. Bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm ( Kèm theo bản chính để đối chiếu).
4. Sổ nhật trình chạy xe cũ đã sử dụng hết.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp sổ nhật trình chạy xe 20.000đ/sổ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi sổ nhật trình chạy xe cho xe vận chuyển khách theo tuyến cố định - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-014061-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
37