Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-026623-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp nhận mẫu đơn kèm theo hướng dẫn tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.
Hoặc tải mẫu đơn và hướng dẫn tại địa chỉ Website: http://www.daknongbusiness.gov.vn
Bước 2: Trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi theo đường Bưu điện đến Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Bước 3: Cán bộ một cửa liên thông kiểm tra hồ sơ.
+ Nếu đúng và đủ theo quy định thì tiếp nhận và biên nhận bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ.
+ Nếu chưa đúng thì hướng dẫn thêm và trả lại hồ sơ cho người nộp (nếu nộp trực tiếp) hoặc gửi trả lại cho người gửi kèm thi văn bản từ chối có nêu rõ lý do (nếu gửi theo đường Bưu điện).
Bước 4: Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Phân công chuyên viên xử lý
Bước 5: Xử lý hồ sơ:
+ Hồ sơ đạt yêu cầu:
- Chuyển Bản kê khai thông tin đăng ký thuế đến Cục thuế để cấp mã số thuế đồng thời là số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Sau khi có mã số thuế, hoàn chỉnh thủ tục trình người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ.
+ Nếu phát hiện vấn đề chưa rõ thì yêu cầu chủ doanh nghiệp giải trình hoặc bổ sung hồ sơ bằng văn bản.
Bước 6: Trưởng phòng phê duyệt hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế
Bước 7: Cán bộ một cửa liên thông trả kết quả cho chủ doanh nghiệp và hướng dẫn đến cơ sở khắc dấu để khắc dấu và đăng ký mẫu dấu
Bước 8: Lưu trữ hồ sơ theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định
Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
1) Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân (02 bản).
2) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp.
3) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề bắt buộc có vốn pháp định.
4) Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện).
5) Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh 100.000đ/lần đăng ký
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-026623-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26