Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-029084-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng - Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức cá nhân: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nộp hồ sơ tại Phòng một cửa Sở Xây dựng, thời gian từ 7h đến 11h30’ sáng; 1h30’ đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Đối với cơ quan nhà nước: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
- Bước 2: Kiểm tra, giải quyết hồ sơ và trả kết quả: Trong thời gian tối đa 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sẽ được cấp giấy phép thầu.Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức hoặc cá nhân được cấp giấy phép thầu xây dựng phải có đủ các điều kiện và yêu cầu sau:
1. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
a) Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
b) Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
2. Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
a) Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
b) Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
c) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam).
4. Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
- Hồ sơ xin cấp giấy phép thầu đối với tổ chức:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu theo mẫu quy định .
+ Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.
+ Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.
+ Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu và báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo qui định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam).
+ Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu).
+ Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.
- Hồ sơ xin cấp giấy phép thầu đối với cá nhân hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng.
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu theo mẫu quy định.
+ Bản sao văn bản kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.
+ Bản sao giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.
+ Lý lịch nghề nghiệp cá nhân kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo công việc dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với cá nhân
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với tổ chức
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thầu 2.000.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-029084-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đấu thầu, Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28