Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-029594-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính ;Gia hạn giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, đơn vị: Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày được tính theo ngày dương lịch, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông) nơi đã cấp giấy phép lao động đó.
Thời gian nộp: Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 10h30’ (Các ngày trong tuần trừ thứ hai là từ 8h30’ đến 11h00’); Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’ (Các ngày trong tuần trừ thứ sáu là từ 13h30’ đến 15h30’).
Bước 3: Người sử dụng lao động nhận và trao lại giấy phép đã gia hạn cho người lao động.
Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn cụ thể cho đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ đúng theo quy định thì tiếp nhận và trao phiếu hẹn cho đối tượng nộp hồ sơ.
Bước 2: Xử lý hồ sơ.
+ Chuyển bộ phận chuyên môn kiểm tra, xem xét.
+ Trình lãnh đạo ký văn bản chấp nhận và trả về bộ phận một cửa.
Bước 3: Trả kết quả.
+ Bộ phận một cửa trả kết quả theo thời gian trong phiếu hẹn tại nơi đã nhận hồ sơ.
+ Thời gian trả: Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 10h30’ (Các ngày trong tuần trừ thứ hai là từ 8h30’ đến 11h00’); Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’ (Các ngày trong tuần trừ thứ sáu là từ 13h30’ đến 15h30’) hoặc qua đường bưu điện (theo đề nghị của doanh nghiệp).
- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao hợp đồng lao động phải có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;
- Giấy phép lao động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài đó.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 5
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-029594-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22