Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-040913-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời gian xử lý giải quyết tối đa hồ sơ của thủ tục này là: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể các ngày nghỉ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính có nhiệm vụ:
+ Viết phiếu nhận hồ sơ để giao cho khách theo mẫu quy định.
+ Nếu hồ sơ không đảm bảo thành phần theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh các giấy tờ trong thành phần hồ sơ.
- Giao hồ sơ sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở đến phòng chuyên môn liên quan ngay trong buổi nhận hồ sơ.
Bước 2: Việc xem xét giải quyết hồ sơ của các phòng chuyên môn:
- Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết khi nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến đảm bảo yêu cầu.
Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết hồ sơ:
- Sau khi có kết quả giải quyết được Lãnh đạo Sở ký duyệt, Bộ phận TN&TKQ đóng dấu và trả hồ sơ đã giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn; thu phí, lệ phí theo quy định và vào sổ theo dõi.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính, cụ thể như sau:
Sáng: từ 7h30- 11h00 (riêng sáng thứ hai từ 8 giờ 30 phút).
Chiều: từ 14h00- 16h30 (riêng chiều thứ 6 đến 15giờ 30 phút).
1. Tờ khai đăng ký sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.
2. Bản sao hợp lệ giấy Chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn của máy, thiết bị.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký sử dụng máy, thiết bị theo phụ lục 1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận đăng ký máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-040913-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
An toàn lao động
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18