Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-139818-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị thực hiện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị có yêu cầu về giải quyết nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, có văn bản đề nghị với Sở Nội vụ
Bước 2: Sở Nội vụ hoàn thành thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý) hoặc ra quyết định nghỉ hưu đối với công chức, viên chức không thuộc diện tỉnh quản lý
1.Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã;
2. Bản photo:
- Sổ Bảo hiểm xã hội;
- Quyết định lương hiện hưởng;
3. Đơn xin nghỉ hưu (đối với người nghỉ hưu trước tuổi);
4. Bản sao biên bản giám định y khoa (đối với trường hợp nghỉ mất sức);
5. Quyết định xếp hạng doanh nghiệp mới nhất (nếu là viên chức quản lý doanh nghiệp).
Số bộ hồ sơ: 01 bộ, (02 bộ đối với Cán bộ công chức thuộc diện tỉnh quản lý)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết nghỉ hưu đối với công chức, viên chức - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-139818-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18