Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-147560-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với nhà đầu tư: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.
Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đầu tư, Doanh nghiệp, Lao động và Xuất nhập khẩu cử cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự án đầu tư do nhà đầu tư nộp.
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận, có ký nhận của người nộp, của cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả. Giấy biên nhận hồ sơ lập thành 02 bản: 01 bản giao cho nhà đầu tư, 01 bản lưu tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.
Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự án đầu tư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do từ chối.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo bằng văn bản để nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn đăng ký dự án đầu tư.
Bước 3: Phê duyệt:
Căn cứ hồ sơ đăng ký dự án đầu tư và các quy định của pháp lật có liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông chấp thuận hoặc từ chối đăng ký dự án đầu tư.
Trường hợp từ chối đăng ký dự án đầu tư, phải nêu rõ lý do để nhà đầu tư biết.
Bước 4: Trả kết quả: Trả kết quả đăng ký dự án đầu tư theo thời gian đã hẹn trong giấy biên nhận hồ sơ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.
Bản đăng ký/đề nghị đăng ký đầu tư.
Bản sao có chứng thực: Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền và người được ủy quyền.
Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
Dự án đầu tư.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký dự án đầu tư, đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 03-ĐT)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự án đầu tư - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-147560-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
26