Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-156890-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp lụât
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phần một cửa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông, thời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 6 hàng tuần).
Sáng: từ 7h30 đến 11h.
Chiều: từ 14h đến 16h30.
Bước 3: Cán bộ 1 cửa Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn. Trường hợp không cấp phép phải trả lời cho đơn vị xin phép bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Đơn xin đề nghị cấp đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động, kèm theo: Tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, số ca sỹ diễn, thời gian , địa điểm biểu diễn (Bản sao công chứng).
+ Văn bản thông qua đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam.
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Giấy phép công diễn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Cục biểu diễn nghệ thuật cấp kèm theo danh mục các ca sỹ ( bản sao công chứng).
+ Bản cam kết khi biểu diễn nghệ thuật không vi phạm các quy định của Nhà nước quy định tại (Điều 4 quy chế ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa phương đăng ký hoạt động - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-156890-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22