Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157269-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xóa Đăng ký thường trú
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với hộ gia đình, cá nhân: -Người thuộc trong các trường hợp sau đây thì bị xóa Đăng ký thường trú:
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có người thuộc diện xóa Đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đành có trách nhiệm đến làm thủ tục xóa Đăng ký thường trú, hồ sơ bao gồm:
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
- Sổ hộ khẩu;
- Người chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;
-Được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;
- Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú quy định tại điều 37 của Luật cư trú;
-Ra nước ngoài để định cư;
- Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới.
Đối với cơ quan nhà nước: Bước 1: Khi biết được thông tin:
- Người chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;
- Được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;
- Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú quy định tại điều 37 của Luật cư trú;
- Ra nước ngoài để định cư;
- Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới hoặc có đại diện hộ gia đình đến báo;
Bước 2 : Bộ phận công an tiếp nhận hồ sơ;
Bước 3 : -Kiểm tra kỷ hồ sơ nếu đủ thủ tục thì tiếp nhận . nếu thiếu thủ tục hoặc kê khai không đúng thì hướng dẫn ngay cho công dân bổ sung;
- Trực tiếp xóa tên của cá nhân người được xóa trong Sổ hộ khẩu và Sổ đăng ký thường trú tại xã;
- Viết phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu gửi công an cấp trên theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;
- Được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;
- Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú quy định tại điều 37 của Luật cư trú;
- Ra nước ngoài để định cư;
- Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới hoặc có đại diện hộ gia đình đến báo.
- Sổ hộ khẩu;
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
- Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu gửi công an cấp trên theo quy định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu số 2-HK02, mục VI, phụ lục kèm theo)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký thường trú tại công an cấp xã - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157269-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Cư trú
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19