Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-010283-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng thi đua Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng thi đua Sở giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được xét và công bố 02 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng khen.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội đồng cơ sở tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, trình Hội đồng cấp huyện để xét duyệt và trình Hội đồng cấp tỉnh.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, lập Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng phối hợp các sở ngành liên quan, trình Hội đồng cấp tỉnh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Hồ sơ cá nhân:
+ Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (phụ lục kèm theo).
+ Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
* Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:
+ Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
+ Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
+ Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu phiên tán thành.
+ Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
+ Quyết định thành lập Hội đồng.
+ Ý kiến của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng đối với Nhà giáo Nhân dân (Hội đồng cấp tỉnh, bộ).
+ Mẫu hồ sơ của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tại (phụ lục kèm).
Số bộ hồ sơ: Mỗi hồ sơ 02 (bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai thành tích cá nhân
Tải về
Biên bản giới thiệu và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm
Tải về
Biên bản và kết quả bỏ phiếu sơ duyệt
Tải về
Biên bản và kết quả bỏ phiếu tán thành
Tải về
Danh sách kèm theo tờ trình
Tải về
Tờ trình
Tải về
Tóm tắt thành tích cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-010283-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18