Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-274858-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh,Thành phố. Biên Hòa, Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhân viên 1 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về chấp thuận xây dựng công trình, viết giấy hẹn lấy kết quả.
Bước 2: Nhân viên 1 chuyển hồ sơ về Phòng Thẩm định.
Bước 3: Nhân viên 02 (Phòng Thẩm định) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin chấp thuận xây dựng công trình. Sau đó nhân viên 2 hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấp phép thi công và trình lãnh đạo Phòng Thẩm định. (Trường hợp công trình phức tạp ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng khác nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin chủ công trình, lập biên bản khảo sát địa điểm trước khi hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận)
Bước 5: Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo Phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày
Bước 6: Nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7. Bước 6 thực hiện trong 05 ngày
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào văn bản
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01
Bước 9: Nhân viên 2 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin chấp thuận xây dựng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30;
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (Phụ lục 04).
Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của chủ công trình).
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (Phụ lục 04 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ).
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép thi công xây dựng các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-274858-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31