Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-275025-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thẩm định - Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai; Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai; Trung tâm Tư vấn thẩm tra công trình giao thông; Ủy ban nhân dân các huyện, Thị xã Long Khánh và Thành phố. Biên Hòa; các đơn vị khác có liên quan.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Giao thông Vận tải
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30;
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình giao thông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai (GTVT) để được hướng dẫn thủ tục.
Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Kiểm tra thủ tục hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).
Bước 3: Xem xét hồ sơ để tham gia ý kiến thiết kế cơ sở: Phòng Thẩm định - Giao thông thực hiện
Bước 4: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Kiểm tra thủ tục hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).
Văn bản đề nghị có ý kiến về Báo cáo KTKT của chủ đầu tư hoặc của cơ quan đầu mối thẩm định công trình (01 bản chính).
Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư xây dựng công trình và quy hoạch tổng thể của công trình (quyết định và bản vẽ của các hạng mục công trình có liên quan với hồ sơ xin ý kiến đối công trình có xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Đường vào hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp…) trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, huyện
Thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các bản vẽ theo Điều 13 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ (01 bản chính)
Báo cáo kết quả khảo sát địa chất và địa hình đối với công trình thiết kế mới, nâng cấp mở rộng
Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (nếu có) và 01 bản công chứng
- Hồ sơ năng lực của đơn vị lập hồ sơ Báo cáo KTKT, lập báo cáo khảo sát công trình.
+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng (mỗi loại 01 bản công chứng).
+ Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế, chủ nhiệm khảo sát xây dựng… (mỗi loại 01 bản công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-275025-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
50