Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-275460-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30
Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc chứng thực là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam
Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Mẫu số 10-TT03)
Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: Họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài
Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cụ thể như (chỉ cụ thể một số trường hợp làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp):
- Giấy chứng nhận đầu tư: Đối với trường hợp người nước ngoài là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty TNHH
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần
- Quyết định cử sang Việt Nam làm việc, hợp đồng hoặc thỏa thuận về khoa học kỹ thuật: Đối với trường hợp người người nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được
- Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam: Đối với luật sư là người nước ngoài
- Giấy xác nhận của các trường đại học, các cơ sở đào tạo tại Việt Nam: Đối với trường hợp người nước ngoài là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài
Tải về
Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Mẫu số 10-TT03)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-275460-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21