Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-278933-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ lưu công văn.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thủy sinh) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Cán bộ, công chức trả cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã quý hiếm có trách nhiệm ký kết giao nhận.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng (theo mẫu tại Phụ biểu 3- B và 4-B, mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo động vật hoang dã, quy định tại Phụ lục I, II, III của Công ước CITES và nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ).
Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực
Bản sao hộ khẩu thường trú có chứng thực.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ biểu 3-B: Hồ sơ đăng ký nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã, quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam
Tải về
Phụ biểu 4-B: Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ước CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-278933-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23