Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS189
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Người có công - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp trực tiếp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp hàng tháng của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người hưởng tuất từ trần đến Ban Thương binh và Xã hội tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận mẫu bản khai của thân nhân (Mẫu số 12-TT1) điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nộp lại hồ sơ cho Ban Thương binh và Xã hội cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra và chuyển các giấy tờ trên về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bước 2: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
Bước 3: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra quyết định trợ cấp và chuyển về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, huyện chuyển trợ cấp về xã đối tượng trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận trợ cấp
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30' đến 11h30'
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng; con từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi của thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa nếu còn tiếp tục đi học; con bị tàn tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được trợ cấp tiền tuất hàng tháng
Theo điều kiện trên nếu như cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đang sống cô đơn không nơi nương tựa, con mồ côi, con mồ côi bị tàn tật nặng từ nhỏ thì được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng
Bản khai của thân nhân (Mẫu số 12-TT1): 01 bản chính
Giấy khai tử: 01 bản sao
Sổ hộ khẩu, giấy CMND hoặc giấy khai sinh và giấy xác nhận đang đi học (nếu thân nhân là con của người chết trên 18 tuổi): 01 bản sao
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ban hành quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công với cách mạng đã từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS189
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22