Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS436
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tư pháp
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện (Sở Tư pháp, số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo ghi tên vào danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp (Bộ phận một cửa); số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai điền thông tin theo yêu cầu.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa:
- Khi đến nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận và viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa để nhận kết quả (trường hợp nhận giùm kết quả thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ); nộp phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp không giải quyết, Sở Tư pháp phải có văn bản nêu rõ lý do.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong tuần:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30'.
- Chiều : Từ 13h đến 16h30'.
- Thứ Bảy : Từ 07h00’ đến 11h.
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Công ty hợp danh có tối thiểu hai thành viên hợp danh là quản tài viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh là quản tài viên;
- Doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp là quản tài viên, đồng thời là Giám đốc.
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Mẫu TP-QTV-05).
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu).
Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu chứng chỉ hành nghề quản tài viên của thành viên hợp danh, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 13 của Luật Phá sản; chứng chỉ hành nghề quản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu có); chứng chỉ hành nghề quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 13 của Luật Phá sản; chứng chỉ hành nghề quản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có).
Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu doanh nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nộp phiếu lý lịch tư pháp của những người có chứng chỉ hành nghề quản tài viên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (Mẫu TP-QTV-05).
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
24