Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-006352-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Thanh Khê
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng hoạt động theo đúng pháp luật của Nhà nước
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: hực hiện trong ngày đối với những hồ sơ nhận trước 11h30 cùng ngày. Đối với những hồ sơ nhận sau 13h30 của ngày hôm trước thì được trả vào lúc 10h00 của ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trên đơn xoá đăng ký thế chấp, đối với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở & quyền sử dụng đất (Sổ hồng) . - Xác nhận xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng (Sổ đỏ)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Bước 3: Cán bộ chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xét duyệt hồ sơ và chuyển trả cho công dân, tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất không thuộc diện phong toả của cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 01/ĐKTC
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định
Trang bổ sung giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng cho trường hợp những giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trang bổ sung
Văn bản ủy quyền (nếu có) dùng cho trường hợp cá nhân đi đăng ký thay
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 01/ĐKTC
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-006352-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29